นิยามที่ดีที่สุด
ปั่นจิต

หลุด บ้าบอๆ


หื้อ! ปั่นจิตว้ะ555555