ปั่นจิต


1

หลุด บ้าบอๆ

หื้อ! ปั่นจิตว้ะ555555


เสนอนิยามใหม่

ปั่นจิต
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง