เป็นทุกอย่าง


1

ในที่นี่หมายถึง หลากหลายอาชีพ เป็นเพลงของ Room39

เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว


เสนอนิยามใหม่

เป็นทุกอย่าง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง