นิยามที่ดีที่สุด
เป็นทุกอย่าง

ในที่นี่หมายถึง หลากหลายอาชีพ เป็นเพลงของ Room39


เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว