เป็นด้อย


0

เป็นการพูดดูถูกผู้อื่น

a...
b มึงเป็นด้อยอะไร


เสนอนิยามใหม่

เป็นด้อย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง