นิยามที่ดีที่สุด
เป็นใช่ป่ะ

เป็นคำที่ใช้ถามพวกตุ๊ดที่ทำตัวแอ๊บแมน
หรือใช้ถามพวกเกย์ว่าเป็นเกย์ใช่ป่ะ


แก .. เป็นใช่ป่ะ ?