เป็นใช่ป่ะ


1

เป็นคำที่ใช้ถามพวกตุ๊ดที่ทำตัวแอ๊บแมน
หรือใช้ถามพวกเกย์ว่าเป็นเกย์ใช่ป่ะ

แก .. เป็นใช่ป่ะ ?


เสนอนิยามใหม่

เป็นใช่ป่ะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง