ปั้นน้ำเป็นตัว


6

เป็นกิจกรรมที่นิยมกันในหมู่วัยรุ่นตอนต้น มักจะขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันที่ถูกต้อง เพราะอาศัยอยู่ในสังคมที่มีความสวยงามขั้นสูงสุด น้ำขุ่นๆจึงกลายเป็นตัวอ่อนของมนุษย์ในที่สุด

สมศรีมีแฟนตอน ม.2 แล้วเธอท้องกับรุ่นพี่ ม.3


เสนอนิยามใหม่

ปั้นน้ำเป็นตัว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง