นิยามที่ดีที่สุด
เป็นเม็นใส่

ไม่ชอบแต่ไม่กล้าพูดเลยถามแบบแดกๆกลับ ผู้ชาย หรือ เกย์ถามคืนผู้หญิง เหมือนผู้หญิงอารมณ์หงุดหงิดเวลาเป็นประจำเดือน


ถามหรือตอบแบบกระแทก แดก กัดดว้ยคำพูด