เป็นเม็นใส่


5

ไม่ชอบแต่ไม่กล้าพูดเลยถามแบบแดกๆกลับ ผู้ชาย หรือ เกย์ถามคืนผู้หญิง เหมือนผู้หญิงอารมณ์หงุดหงิดเวลาเป็นประจำเดือน

ถามหรือตอบแบบกระแทก แดก กัดดว้ยคำพูด


เสนอนิยามใหม่

เป็นเม็นใส่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง