ปันหย่อน


1

เพี้ยนมาจากคำว่า ปัญญาอ่อน เพื่อแสดงความประหยัดคำพูด และ ขี้เกียจพูด

เทอรู้ป่ะ อีนี้มันปันหย่อนแหละ


เสนอนิยามใหม่

ปันหย่อน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง