นิยามที่ดีที่สุด
ปันหย่อน

เพี้ยนมาจากคำว่า ปัญญาอ่อน เพื่อแสดงความประหยัดคำพูด และ ขี้เกียจพูด


เทอรู้ป่ะ อีนี้มันปันหย่อนแหละ