เปาบุ้นจิ้น


1

เป็นขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่ง ผู้ทรงธรรมคนๆนึง

เจ้าหน้าที่ เครื่องประหารหัว บลาๆๆ ตามตำแหน่ง


เสนอนิยามใหม่

เปาบุ้นจิ้น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง