นิยามที่ดีที่สุด
เปาบุ้นจิ้น

เป็นขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่ง ผู้ทรงธรรมคนๆนึง


เจ้าหน้าที่ เครื่องประหารหัว บลาๆๆ ตามตำแหน่ง