นิยามที่ดีที่สุด
แปป

แปลว่า รอก่อน


เฮ้ย เดี๋ยวรอแปปดิ๊ไอเทพ

แปป

การสั่งให้คนอื่นรอ


เห้ย!! แปปกุเข้าห้องน้ำก่อน