นิยามที่ดีที่สุด
ปู่เป็นเกย์

= [ ] ="


อารายหว่า ??????????

ปู่เป็นเกย์

หมายถึง ชายแก่ที่กระหายรูตูดอยู่เสมอ


ว้ายๆ ปู่เป็นเกย์