ปู่เป็นเกย์


1

หมายถึง ชายแก่ที่กระหายรูตูดอยู่เสมอ

ว้ายๆ ปู่เป็นเกย์


1

= [ ] ="

อารายหว่า ??????????


เสนอนิยามใหม่

ปู่เป็นเกย์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง