โปผร


1

โปผร เป็นคำจากโปร บางคนชอบพิมผิด

โปผรเหรอสัส


เสนอนิยามใหม่

โปผร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง