ปัปปิเย่


1

เอากัน

เรามาเล่นปัปปิเย่กันป่าวน้อง


เสนอนิยามใหม่

ปัปปิเย่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง