ไปปาก


1

หุบปากนั้นเเหละ!! (ภาษาเหนือ)

คิงจะไปปากเลาะ (มึงหุบปากไปเลยนะ)


เสนอนิยามใหม่

ไปปาก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง