นิยามที่ดีที่สุด
ไปปาก

หุบปากนั้นเเหละ!! (ภาษาเหนือ)


คิงจะไปปากเลาะ (มึงหุบปากไปเลยนะ)