นิยามที่ดีที่สุด
แป๊ป

เป็นบุคคลหน้าหี สกปรก ชอบก้มดมหีตัวเองและคนอื่น


อีแป๊ปดมหีอิเมก