แป๊ป


1

เป็นบุคคลหน้าหี สกปรก ชอบก้มดมหีตัวเองและคนอื่น

อีแป๊ปดมหีอิเมก


เสนอนิยามใหม่

แป๊ป
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง