นิยามที่ดีที่สุด
เป็นไรมากป่ะ

เป็นประโยคหาเรื่องไม่ใช่ประโยคคำถาม
ไม่มีความห่วงใยอยู่ในประโยคนี้


เป็นไรมากป่ะห๊ะ อีดอก