นิยามที่ดีที่สุด
เป็นไปได้

คำอุทานของ "สกล บ้านนี้มีรัก" เวลาที่เจออะไรที่ไม่คาดฝัน


"กินแกลบแสบตรูดอีกแล้วตรู แหม่ เป็นไปได้"