เป็นไปได้


1

คำอุทานของ "สกล บ้านนี้มีรัก" เวลาที่เจออะไรที่ไม่คาดฝัน

"กินแกลบแสบตรูดอีกแล้วตรู แหม่ เป็นไปได้"


เสนอนิยามใหม่

เป็นไปได้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง