ปันต๋าย


1

เป็นคำเหนือที่เเสดงถึงความเเค้น

มีชายคนหนึ่งโดนรถเฉี่ยวเขาจึงตะโกนว่า "ปันต๋าย"


เสนอนิยามใหม่

ปันต๋าย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง