นิยามที่ดีที่สุด
ปันต๋าย

เป็นคำเหนือที่เเสดงถึงความเเค้น


มีชายคนหนึ่งโดนรถเฉี่ยวเขาจึงตะโกนว่า "ปันต๋าย"