ปันปัน


2

ดูดไอซ์อยู่ไม่เห็นไง

สรุป จะไปอยู่กับพี่เสก หรือ จะอยู่กับต้า Hormones


เสนอนิยามใหม่

ปันปัน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง