นิยามที่ดีที่สุด
ปันปัน

ดูดไอซ์อยู่ไม่เห็นไง


สรุป จะไปอยู่กับพี่เสก หรือ จะอยู่กับต้า Hormones