ปิ่นต่อ


1

(pro.) : แฟน,ปากแข็ง,ไม่บอกรักกัน,สวีท,คบวันที่8,เขิน,สั่น,อาย,ปิ่นทำไรต่อตามนั้น

ปิ่นตะกินบอนชอน ต่อกินเหมือนปิ่นอ่ะ.


เสนอนิยามใหม่

ปิ่นต่อ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง