นิยามที่ดีที่สุด
ปิ่นต่อ

(pro.) : แฟน,ปากแข็ง,ไม่บอกรักกัน,สวีท,คบวันที่8,เขิน,สั่น,อาย,ปิ่นทำไรต่อตามนั้น


ปิ่นตะกินบอนชอน ต่อกินเหมือนปิ่นอ่ะ.