แจกทอง


1

เป็นคำศัพท์ เกี่ยวกับ การมีอะไรกันของชช แล้วบ้างครั้งอาจจะมี อุจจาระติดมาด้วย

ไงมิงอินั้นมันแจกทองมายัง #ตุ๊ด


1

รวยผิดปรกติ รวยเหลือเกิน

หมอนั้นรวยจุงเบยคุคิเที่ยวแจกทองล้านทุกสัปดาห์


เสนอนิยามใหม่

แจกทอง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง