นิยามที่ดีที่สุด
แจกทอง

รวยผิดปรกติ รวยเหลือเกิน


หมอนั้นรวยจุงเบยคุคิเที่ยวแจกทองล้านทุกสัปดาห์

แจกทอง

เป็นคำศัพท์ เกี่ยวกับ การมีอะไรกันของชช แล้วบ้างครั้งอาจจะมี อุจจาระติดมาด้วย


ไงมิงอินั้นมันแจกทองมายัง #ตุ๊ด