จุกจิก


1

จ็้อแจะอะไรประมาณนี้ชอบทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่อใหญ่

จุกจิกหนา!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- -"


เสนอนิยามใหม่

จุกจิก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง