นิยามที่ดีที่สุด
จุกจิก

จ็้อแจะอะไรประมาณนี้ชอบทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่อใหญ่


จุกจิกหนา!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- -"