นิยามที่ดีที่สุด
จุกจิกหมอย

พวกชอบยุ่งตลอดเวลาจนน่ารำคาญ


มึงอย่ามาจุกจิกหมอยได้ปะ คนกำลังรีบ