นิยามที่ดีที่สุด
จึก

จึก จึก


รักน๊ะ จึก จึก

จึก

จึก.จึก


ทักๆ จึกๆ