จิ๊ก


-1

จิ๊ก คือ การไปหยิบ จับ ขโมยมา

วันนี้ผมจิ๊กเงินแม่มาได้ 2000 = วันนี้ผมขโมยเงินแม่มาได้ 2000


เสนอนิยามใหม่

จิ๊ก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง