จะโกะ


2

จับกบ

ฟ้าครื้อๆ โฝมาก้อโตะ เดี๋ยก้อโตะ เดี๋ยก้อโตะ


เสนอนิยามใหม่

จะโกะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง