นิยามที่ดีที่สุด
แจ้

แจ้มีที่มาจากคำว่าจ้า สันนิษฐานว่าเป็นการวิบัติเพื่อเสียง ปกติมักใช้คู่กับคำว่าแบ้วและเบย


เจ้าขุนทองมาแบ้ว มาแบ้วแจ้

แจ้

อีกชนิดหนึ่งของ ไก่


ไก่แจ้!

แจ้

ดนุพล แก้วกาญจน์


มึงล้อเลียนกูใช่ไหม

แจ้

สัตว์ชั้นสูงชนิดหนึ่ง ชอบกินเหล้า และเล่นกีฬาบาสเก็ตบอล เป็นชีวิตจิตใจ :D


มึงมันแจ้ !!!