นิยามที่ดีที่สุด
แจะ

อาการที่เวิงวาง หรืออาการการพูดมั่ว


มึงพูด ไรเนี่ยอย่ามาแจะ