แจะ


1

อาการที่เวิงวาง หรืออาการการพูดมั่ว

มึงพูด ไรเนี่ยอย่ามาแจะ


เสนอนิยามใหม่

แจะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง