จ้ะ


17

คำหยุดโลก หยุดได้ทุกการสนทนา

A: วินนิ่งปะสาส
B: จ้ะ


เสนอนิยามใหม่

จ้ะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง