จา


1

อิอิปกกห

อิอิกหหก


1

เด็กชายมีแม่เป็นเด็กแว้น ชอบเติมเกม ติดเกม

อีควาย จา


เสนอนิยามใหม่

จา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง