นิยามที่ดีที่สุด
จา

เด็กชายมีแม่เป็นเด็กแว้น ชอบเติมเกม ติดเกม


อีควาย จา

จา

อิอิปกกห


อิอิกหหก