นิยามที่ดีที่สุด
จิ

= จิ๋ม
[อาจจะเขียนย่อๆ กร่อนๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำตรงๆ เพื่อลดความไม่สุภาพลง]
[= อวัยวะเพศหญิง = หี = ปิ๊ (วรรณยุกต์ ไม้ตรี) = หอย = โยนี = ช่องสังวาส]


"ดูตีสิบ แล้วอยากเป้นกระเทยบ้างจัง อยากเป้นนี อยากมี จิ มีนม 555" [By ชวิศ โสภณพิมล] [นี = ชะนี = ผู้หญิง]

จิ

จิ คือ มา จากคำว่า สิ


ช่วยทำการบ้านหน่อย" สิ"
ช่วยทำการบ้านหน่อย 'จิ'