นิยามที่ดีที่สุด
งอร่พ

เป็นภาษาในโซเวียตรัสเซีย หมายถึง พร่อง ซึ่งแผลงมาจาก พ่อง ซึ่งแผลงมาจาก พ่อมึง ซึ่งแผลงมาจาก .... พอแล้วสัด


ในโซเวียดรัสเซีย งอร่พ

งอร่พ

0.0


0.0