งอร่พ


32

เป็นภาษาในโซเวียตรัสเซีย หมายถึง พร่อง ซึ่งแผลงมาจาก พ่อง ซึ่งแผลงมาจาก พ่อมึง ซึ่งแผลงมาจาก .... พอแล้วสัด

ในโซเวียดรัสเซีย งอร่พ


-1

0.0

0.0


เสนอนิยามใหม่

งอร่พ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง