นิยามที่ดีที่สุด
ง่อจัน

โง่จัน


อะไรวะ ง่อจัน แค่นี้ก็ไม่รู้