ง่อจัน


2

โง่จัน

อะไรวะ ง่อจัน แค่นี้ก็ไม่รู้


เสนอนิยามใหม่

ง่อจัน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง