นิยามที่ดีที่สุด
งอง

มากกว่าคำว่างง


A:งงมั้ย
B:งอง