งอง


1

มากกว่าคำว่างง

A:งงมั้ย
B:งอง


เสนอนิยามใหม่

งอง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง