ง่าวไอ้


1

ง่าว=ไอ้ง่าว

ง่าวไอ้ ง่าวอย่างควาย


เสนอนิยามใหม่

ง่าวไอ้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง