ง๊าว


1

คำว่าง๊าวก็คือ . โง่ >< เวลาทำอะไรผิดก็มักจะด่ากันว่า ไอ้ "ง๊าว"

B:ปลาอะไรอยู่ไกล
A: ปลาอะไรว้ะ
B: ปลาไปโน้นไงไอ้ "ง๊าว
A: #$#@#$$%%


เสนอนิยามใหม่

ง๊าว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง