ไงวะ


1

ไงวะ

ไงวะสัส


เสนอนิยามใหม่

ไงวะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง