นิยามที่ดีที่สุด
ง้าว

โง่ = ภาษาเหนือของประเทศไทย


ขะเจ้าบ่ได๋ง้าวเน้อ = ฉันไม่ได้โง่นะ