ง้าว


1

โง่ = ภาษาเหนือของประเทศไทย

ขะเจ้าบ่ได๋ง้าวเน้อ = ฉันไม่ได้โง่นะ


เสนอนิยามใหม่

ง้าว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง