เงี่ยนโว้ย


8

ดู "ลุงเริง"

ก็บอกให้ดูไง เอ๊ไอ้นี่ฟหกด่าสวฟหกดฟหกดดกห


1

อาการกระสัน เซี่ยน หากไม่ใช่มนุษย์จะเรียกว่าติดสัตว์

ลุงเริงในยูทูปแกกระสันมาก จนอุทานออกมาว่า เงี่ยนโว้ย


เสนอนิยามใหม่

เงี่ยนโว้ย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง