นิยามที่ดีที่สุด
เงี่ยนโว้ย

ก็บอกให้ดูไง เอ๊ไอ้นี่ฟหกด่าสวฟหกดฟหกดดกห

เงี่ยนโว้ย

อาการกระสัน เซี่ยน หากไม่ใช่มนุษย์จะเรียกว่าติดสัตว์


ลุงเริงในยูทูปแกกระสันมาก จนอุทานออกมาว่า เงี่ยนโว้ย