นิยามที่ดีที่สุด
เงย

เดี๋ยวนี้ใช้แทนจุงเบย


เตงหล่อโอมจงเงย

เงย

ถ้ากูไม่พูดคําว่าจุงเบยกุจะเชยรึป่าวว่ะโอมจงดู


ถ้ากูจูงควายกูจะเชยรึป่าวว่ะโอมจงดู

เงย

ถ้ากูไม่พูดคําว่าจุงเบยกุจะเชยรึป่าวว่ะ


ถ้ากูจุงคาวยกูจะเชยรึป่าวว่ะ

เงย

เสียงเพี้ยนมาจากคำว่า เบย


เธอน่ารักโอมจงเงย