นิยามที่ดีที่สุด
เงี้ยน

ทำให้ รักแร้ว ก้อ จากไป


ทำให้ เงี้ยน แร้ว ก้อ จาก ไป