เงี้ยน


1

ทำให้ รักแร้ว ก้อ จากไป

ทำให้ เงี้ยน แร้ว ก้อ จาก ไป


เสนอนิยามใหม่

เงี้ยน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง