งามไส้


1

คล้ายคำว่าชิบหาย แต่เฟี้ยวเงาะกว่า

ไอ่สัส งามไส้ละมึง


เสนอนิยามใหม่

งามไส้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง