นิยามที่ดีที่สุด
งามไส้

คล้ายคำว่าชิบหาย แต่เฟี้ยวเงาะกว่า


ไอ่สัส งามไส้ละมึง