งืม


13

อืม

งืมๆ เข้าใจละ


เสนอนิยามใหม่

งืม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง