แง่ม


24

มาจากคำว่า "แม่ง" แต่สลับ "ง.งู" และ "ม.ม้า" เพื่อให้ดูน่ารัก

เปล้อตตี้ขายหมดแล้ว ... แง่มเอ๊ย ไปซื้อร้านอื่นก็ได้วะ


4

เป็นกิริยากรุ้มกริ่มปนปัญญาอ่อน ราว ๆ ว่าทำอะไรไม่ถูก ออกโง่ ๆ แต่จริงใจ บางคนใช้กับแฟนเวลาคุยกระหนุงกระหนิง

ที่รักวันนี้ไปกินอะไรดีอ่ะ แง่ม ๆ


เสนอนิยามใหม่

แง่ม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง