นิยามที่ดีที่สุด
แม่ง

มาจากคำว่าแม่เอ็ง ใช้เป็นคำอุทาน


แม่งเอ๊ยยยยยยยยยยยยยยยยย กูโดนประตูหนีบ เชี่ยยยยยยยยยยยยยยยย

แม่ง

แม่+มึง =แม่ง


มึงเหยียบเท้ากูหาแม่ง!

แม่ง

เกิดมากจากอาการที่ 'แม่-งง' เวลาเขียนติดกันจะเป็น แม่งง *สามารถใช้ดู่กับคำว่าพ่องงได้อย่างดี


แม่งมึงสิ้น

แม่ง

เป็นคำที่ใช้อุทานออกมา เมื่อก่อนนี้จะใช้คำว่าแม่มึง แต่เวลาพูดเร็วเเละยาวเลยกลายเป็น แม่งงงงง เช่นเดียวกับคว่า พ่องงงงงงงงงงงงงง


ซึ้งสองคำนี้ถ้าลากเสียงยาวจะฟินมากก แม่งงงงงงงงงงงงงงงงเอ๊ยยอ พ่องงงงตายยย