นิยามที่ดีที่สุด
เม่ง

สนับสนุนความหมายของคำถัดไป ให้มีความหนัก ชัดเจน มากยิ่งขึ้น


เด็กคนนี้เนี่ย... เม่งโครตหน้ารักเลย