เม่ง


1

สนับสนุนความหมายของคำถัดไป ให้มีความหนัก ชัดเจน มากยิ่งขึ้น

เด็กคนนี้เนี่ย... เม่งโครตหน้ารักเลย


เสนอนิยามใหม่

เม่ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง