มุง


3

บางเว็ปบอร์ดเซนเซอร์คำหยาบ "มึง" บางคนใช้คำว่า มุง แทน ดูแล้วปัญญาอ่อนดี

พวกมุงไม่ใช้คำ่ว่ามึงหรือเมิงไปวะ คำว่ามุงพวกมุงรู้มั้ยมันดูปัญญาอ่อน


1

มึง

เมิงมาดูเป็นควาย


เสนอนิยามใหม่

มุง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง