นิยามที่ดีที่สุด
มุง

บางเว็ปบอร์ดเซนเซอร์คำหยาบ "มึง" บางคนใช้คำว่า มุง แทน ดูแล้วปัญญาอ่อนดี


พวกมุงไม่ใช้คำ่ว่ามึงหรือเมิงไปวะ คำว่ามุงพวกมุงรู้มั้ยมันดูปัญญาอ่อน

มุง

มึง


เมิงมาดูเป็นควาย