นิยามที่ดีที่สุด
มิง

มึง - ทำให้ดูซอฟท์ลง


พวกมิงไปไหนกันว่าแสรด