มิง


6

มึง - ทำให้ดูซอฟท์ลง

พวกมิงไปไหนกันว่าแสรด


เสนอนิยามใหม่

มิง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง