นิยามที่ดีที่สุด
เมิง

มึง


เมิง แมร่งงง

เมิง

มึง [ไม่สุภาพ]


เมิงหมดไปกี่ร้อยล้านละ [By จิงโจ้ จิงใจ] = มึงหมดไปกี่ร้อยล้านแล้ว