นิยามที่ดีที่สุด
มั้ง

= บ้าง
มั้ง [ไม้โท] สับสนเรื่องการใช้วรรณยุกต์กับคำว่า มั่ง [ไม้เอก]
มั่ง = บ้าง [By DeatH Alive]
มั้ง = ไม่แน่ใจ
ม ม้า มีการผันเสียงแค่ มัง มั่ง มั้ง เท่านั้น ไม่มีรูป มั๊ง (ไม้ตรี) มั๋ง (ไม้จัตวา)


อยากมีเพื่อนคุย มั่งอ่า ! [By Rebecca Black] = อยากมีเพื่อนคุยบ้าง

มั้ง

= บ้าง
มั้ง [ไม้โท] สับสนเรื่องการใช้วรรณยุกต์กับคำว่า มั่ง [ไม้เอก]
มั่ง = บ้าง [By DeatH Alive]
มั้ง = ไม่แน่ใจ
ม ม้า มีการผันเสียงแค่ มัง มั่ง มั้ง เท่านั้น ไม่มีรูป มั๊ง (ไม้ตรี) มั๋ง (ไม้จัตวา)


อยากมีเพื่อนคุย มั้งอ่า ! [By Rebecca Black] = อยากมีเพื่อนคุยบ้าง