นิยามที่ดีที่สุด
แม่ครับ

เรียกที่ผู้ชายเรียก


แม่ครับ หนูอยากได้ขี้ครับ