แม่ครับ


1

เรียกที่ผู้ชายเรียก

แม่ครับ หนูอยากได้ขี้ครับ


เสนอนิยามใหม่

แม่ครับ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง